Accesibilitatea Instituțiilor Culturale pentru Persoanele Nevăzătoare și cu Deficiențe de Vedere în Europa

August 5, 2023
Imaginea reprezintă trei persoane nevăzătoare care 'văd' tactil tabloul  Călărețul Albastru de Mattis-Teutsch, Hans, reprezentat tactil, volumetric, cu simboluri de culoare și semnalizare Braille & Scripor , expus la Muzeul de artă din Cluj-Napoca
Imaginea reprezintă trei persoane nevăzătoare care ‘văd’ tactil tabloul Călărețul Albastru de Mattis-Teutsch, Hans, reprezentat tactil, volumetric, cu simboluri de culoare și semnalizare Braille & Scripor , expus la Muzeul de artă din Cluj-Napoca

Introducere

Cultura și arta sunt o parte esențială a experienței umane. Imaginați-vă să fiți într-o lume în care accesul la muzee, teatre și alte instituții culturale este limitat. Pentru persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de vedere, acest scenariu este adesea o realitate.

În Europa, există o serie de legi și politici care protejează drepturile persoanelor cu deficiențe de vedere. De exemplu, Directiva privind drepturile persoanelor cu dizabilități a Uniunii Europene stabilește că toate persoanele cu dizabilități au dreptul la accesibilitate în toate domeniile vieții, inclusiv în domeniul cultural. În plus, Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de majoritatea țărilor europene, recunoaște dreptul persoanelor cu dizabilități la accesibilitate și participare la viața culturală.

Reglementările Privind Accesibilitatea Culturală în Europa

Uniunea Europeană și-a asumat un angajament ferm de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități. În acest context:

•             Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, ratificată de statele membre ale UE, încurajează accesul la cultură și educație pentru toți.

•             Directiva UE privind accesibilitatea site-urilor web și aplicațiilor mobile ale organismelor sectorului public include obligativitatea ca muzeele și alte instituții culturale să aibă site-uri accesibile.

Provocările Întâmpinate

Accesul la instituțiile culturale este adesea limitat pentru persoanele cu deficiențe de vedere, din cauza:

•             Lipsa de adaptări tactile și ghiduri audio în muzee și expoziții.

•             Inaccesibilitatea materialelor de promovare și a programelor evenimentelor culturale.

Există multe provocări în ceea ce privește accesibilitatea culturală pentru persoanele cu deficiențe de vedere. De exemplu, multe instituții culturale nu sunt proiectate pentru a fi accesibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere, ceea ce face ca vizitarea muzeelor, teatrelor și altor instituții culturale să fie foarte dificilă. În plus, multe evenimente culturale nu sunt proiectate pentru a fi accesibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere, ceea ce face ca participarea la aceste evenimente să fie limitată.

De asemenea, există și probleme legate de discriminare și stigmatizare. Persoanele cu deficiențe de vedere sunt adesea percepute ca fiind dependente și neajutorate, ceea ce poate duce la o lipsă de respect și înțelegere din partea societății.

Soluții pentru Îmbunătățirea Accesibilității

Îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de vedere implică o abordare integrată:

•             Tehnologie: Implementarea de ghiduri audio, tururi virtuale, și materiale în Braille în muzee și instituții culturale.

•             Schimbări de Politici: Crearea și aplicarea unor reglementări mai stricte privind accesibilitatea instituțiilor culturale.

•             Educație și Sensibilizare: Formarea angajaților instituțiilor culturale și informarea publicului cu privire la importanța accesibilității culturale.

Concluzie

Este esențial să recunoaștem și să ne angajăm în sprijinul dreptului persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere de a participa la viața culturală. Prin inovație, schimbări de politici și conștientizare, putem construi o societate în care cultura este accesibilă pentru toți.

Accesibilitatea culturală pentru persoanele cu deficiențe de vedere este un drept fundamental și o necesitate pentru o societate mai inclusivă. Există multe provocări în ceea ce privește accesibilitatea culturală pentru persoanele cu deficiențe de vedere, dar există și soluții posibile. Prin utilizarea tehnologiei și prin implicarea guvernelor și instituțiilor culturale, putem îmbunătăți accesibilitatea culturală pentru persoanele cu deficiențe de vedere și pentru toți cei care doresc să se bucure de cultura și artă

Surse:

•             Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

•             Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului.

Andrei Nicu

Andrei Nicu

Expert în accesibilitate și consultant tehnologie
Skip to content