Accesibilitatea Transportului Public în România pentru Persoanele Nevăzătoare și cu Deficiențe de Vedere: O Călătorie spre Incluziune

October 5, 2023
Imaginea reprezintă alb-negru stația din piața gării din Cluj-Napoca, renovată și modernizată în august 2022. Peste imagine sunt subliniate cu text galben pe fond negru lipsurile de accesibilitate pe care această stație modernă le are. 
Lipsesc următoarele: elementele de avertizare sonoră, automatul de bilete este inaccesibil persoanelor nevăzătoare dar și utilizatorilor de scaun rulant, lipsesc marcajele tactile de direcție și avertizare, lipsesc panourile informative și hărțile tactile, lipsesc elementele de informare tactila în mijloacele de transport, lipsesc hărțile tactile de direcție cu mijloacele de transport, traseele si direcțiile acestora.

Introducere

Imaginați-vă rutina zilnică, în drum spre muncă sau școală, și încercați să vizualizați fiecare pas al acestei călătorii. Acum, imaginați-vă să faceți același lucru fără a putea vedea. Pentru multe persoane nevăzătoare, acesta este un scenariu cotidian. Accesul la transportul public este esențial pentru independență și autonomie. Dar cât de accesibil este transportul public din România pentru aceste persoane?

Înțelegerea Drepturilor Persoanelor Nevăzătoare

În România, drepturile persoanelor cu dizabilități sunt protejate de legea 448/2006, care asigură egalitatea de șanse și nediscriminarea. De asemenea, România este parte a Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, care include prevederi privind accesibilitatea transportului public.

Provocările și Impactul lor asupra Vieții Cotidiene

Persoanele nevăzătoare se confruntă cu numeroase provocări în accesarea transportului public:

•             Informații insuficiente: Lipsa anunțurilor audio în autobuze sau stații, de exemplu, face dificilă orientarea și identificarea destinațiilor.

•             Infrastructură inadecvată: Absența rampelor sau a semnalizării tactile pe trotuare și în stații.

•             Lipsa de înțelegere din partea societății: Mulți dintre călători și angajații transportului public nu sunt conștienți de nevoile persoanelor cu deficiențe de vedere.

Promovarea Drepturilor Persoanelor Nevăzătoare

Există măsuri care pot fi luate pentru a îmbunătăți accesibilitatea transportului public:

•             Educație și sensibilizare: Instruirea angajaților din transportul public și conștientizarea publicului larg despre nevoile persoanelor nevăzătoare.

•             Îmbunătățirea infrastructurii: Implementarea de rampe, semnalizare tactilă și anunțuri audio în mijloacele de transport și stații.

•             Încurajarea implicării: Sprijinirea organizațiilor care lucrează pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și implicarea în eforturi de advocacy.

Concluzie

Accesibilitatea transportului public este un drept fundamental și un element esențial pentru autonomia persoanelor nevăzătoare. Este responsabilitatea noastră ca societate să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți accesul la transportul public și a crea un mediu mai incluziv pentru toți cetățenii.

Surse:

•             Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

•             Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

•             Actul European de Accesibilitate.

Andrei Nicu

Andrei Nicu

Expert în accesibilitate și consultant tehnologie
Skip to content